Cell-Ker Kertész Kft. - Lumag Kertész

a LUMAG márka hivatalos magyarországi forgalmazója

A törvényi garancia-időtartam 1 év a vásárlási időponttól. A terméken fellépő esetleges hiányok miatt forduljon vevőszolgálatunkhoz. Erre a célra ajánljuk a vásárlási bizonylat gondos megőrzését.
A garancia olyan módon történik, hogy a hiányos részeket választásunk szerint vagy térítésmentesen rendbe hozzuk, vagy kifogástalan részekre cseréljük. A kicserélt részek a mi tulajdonunkat képezik. A helyreállítás vagy az egyes részek cseréje alatt sem a garanciaidő nem hosszabbodik meg, sem új garanciális határidő nem lép életbe a készülékkel kapcsolatban. A beépített alkatrészekre nincs egyéni garanciaidő.
Nem vállalunk garanciát olyan károkért vagy hiányokért, melyek a készüléken vagy annak részein túlzott igénybevétel, szakszerűtlen kezelés és karbantartás miatt lépnek fel. Ez érvényes a használati utasítás figyelmen kívül hagyására is, mint alkatrészek és tartozékok, melyek nincsenek a programunkban felsorolva. Azon személyek készülékbe való beavatkozása vagy változtatása, akik általunk nincsenek meghatalmazva, a garanciajogosultság megszűnését jelenti.

 

Technikai kérdésekkel, termékeinkkel kapcsolatos információkkal és alkatrészrendeléssel kapcsolatban szervizcsapatunk a következőképpen áll az Ön rendelkezésére:

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A reklamációk mintegy 90%-a kezelési hibára vezethető vissza, és elháríthatók, amennyiben kapcsolatba lép szerviz-forródrótunkkal. Ezért arra kérjük, mielőtt a kereskedőjének visszaviszi a készüléket, használja ezt a forródrótot. Itt anélkül, hogy fáradtságot okozna magának, gyorsan segítünk Önnek.

Fontos utasítás: Kérjük, ne küldje a készüléket a szervizcsapatunk felszólítása nélkül címünkre. A felszólítás nélküli beküldések költségei és az elvesztés veszélye a feladót terhelik. Fenntartjuk magunknak a felszólítás nélküli beküldések átvételének megtagadását, vagy a megfelelő áruk postai utánvéttel történő visszaküldését a feladónak. A termék oda- visszaszállításáról a vásárlónak kell gondoskodni, kivéve ha a termék 10 kg-nál súlyosabb vagy kézi csomagként nem szállítható.

 

Az általunk forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározott mértékű szavatosságot vállalunk, illetve vállalnak beszállítóink. A szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év.
Szavatossági igény esetén a vevő kérheti:
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.
A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.
A vásárlástól számított 6 hónapig a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. 6 hónap letelte után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt.
Amennyiben a vásárló a termék hibáját a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett, cégünk mentesül a szavatossági felelősség alól.
A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - cégünket, illetve beszállítóinkat terhelik. Kicserélés vagy elállás esetén a vásárló nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 

A jótállás a 151/2003 kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő termékekre vonatkozik.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, azaz a fogyasztó.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
A vásárló a termék vásárlásakor vele együtt megkapja a jótállási jegyet, melyen országosan fel van tüntetve a garanciális szervizek jegyzéke. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
Szavatossági és jótállási igények intézése:
Ha Ön szavatossági igényét kívánja érvényesíteni, azt a termék ellenértékének megfizetésének igazoló bizonylattal tudja megtenni. Jótállás esetében az Ön lakhelyéhez legközelebbi szakszervizhez forduljon, mely a termék mellé kapott jótállási jegyen megtalálható.
A fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyv készül, melyben kötelező rögzíteni: a fogyasztó nevét, címét, a fogyasztási cikk megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, a kifogás rendezésének módját.
Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

 

151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
49/2003. (VII.30.)GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 305-311. § a hibás teljesítésre vonatkozó szavatossági jogokról
Cégünk mindenben eleget tesz a fenti rendeletekben foglaltaknak.
Elállási jog
Előfordulhat, hogy a Webáruházban megrendelt termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet Ön szeretett volna. Az ilyen esetekben Ön 8 munkanapon belül indoklás nélkül élhet elállási jogával a 17/1999 kormányrendeletben foglaltak szerint.

- Elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, Szolgáltatás esetében a szerződés kötés napjától.

- Amennyiben élni kíván elállási jogával, kérjük ezt írásban jelezze felénk e-mailben Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
Munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot és egyezteti a további teendőket.
Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Ön fizeti.
Kérjük, a csomagot értéknyilvánítással adja fel, NE küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket NEM áll módunkban átvenni!
Ha Ön a megrendelt termék helyett egy olyan terméket vásárolt meg, melyet munkatársunk ajánlott pillanatnyi raktárkészletünkből, a megrendelt termék helyettesítőjeként, úgy Ön "helyettesítő terméket" vásárolt.
Helyettesítő termék esetében az elállási jog gyakorlása alatt felmerülő szállítási költségeket cégünk átvállalja.

- A termék megérkezésekor munkatársunk ellenőrzi, hogy a termék hiánytalan és sérülésmentes-e. Amennyiben igen, a csomag megérkezésétől számított a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül visszafizetjük Önnek a termék árát, illetve az Ön döntése alapján becseréljük másik termékre.
Ha cserekészüléket választ, az új termék szállítási költségét magunkra vállaljuk.

 

Az eladó nem vállal semminemű felelősséget a Lumag.hu-hoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.
Az eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen üzletszabályzatot is), ami a Lumag.hu oldalán található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. A Lumag.hu-val kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.
A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. Tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Forgalmazó nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli.
Ennek megfelelően az eladó nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.
Sajnos minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy egy termék ára esetleg téves, ebben az esetben az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail -ben) egyeztetünk Önnel.

Ezenkívül a vásárlásokkal kapcsolatos minden jogi hátteret és jogszabályt megtalál a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség honlapján.
Magyarországon érvényes fogyasztóvédelmi jogszabályok között a www.nfh.hu weboldalon.
A távollevők között kötött szerződésekről a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.
Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről a 370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezik.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről a 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket.